Nhan vien marketing

Nhan vien marketing

Công Ty Giấy Vi Tính Tô Lịch đang tìm 2 thiết kế đồ họa phục vụ quá trình mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Mô tả công việc:

  • Tìm kiếm gặp gỡ khách hàng
  • Thiết kế hóa đơn cơ bản (corel daw)
  • 1
  • Nhân viên
  • Toàn thời gian
  • IT phần mềm
  • Hà Nội
  • Thỏa thuận