Phiếu lương cơ bản

Phiếu lương cơ bản

Giá: Liên hệ
  • in bằng máy in kim có gắn băng mực
  • dán keo 4 bên kiểu phong bì
  • kích thước 241×140 mm

Bình luận bài viết