Hỏi về việc thay đổi mẫu số ?

admin Nhân viên hỏi 3 năm trước

giải thích giúp mình về việc thay đổi mẫu số và đóng số nhảy, bên mình chuyển sang bên bạn in hóa đơn thì mẫu số giữ nguyên và đóng số nhảy tiếp theo được không ?

Hits: 11